Gagne Forsikringsmegling AS

Vi jobber mot at våre kunder til enhver tid har optimale dekninger til konkurransedyktige betingelser. Vi har målsetning om langsiktig samarbeid med våre kunder og jobber med følgende prosesser:

  • Risikovurdering
  • Rådgivning
  • Forhandling
  • Plassering
  • Oppfølging
  • Drift

Vi megler forsikring innen følgende områder

  • Personforsikring
  • Skadeforsikring
  • Ansvarsforsikring
  • Pensjonsforsikring