Gagne Forsikringsmegling

Dynamisk, innovativ og grundig

Gagne er en offensiv forsikringsmegler innen liv-, skade- og pensjonsforsikring. Vi besitter solid faglig kompetanse og inngående kunnskap om forsikrings- og pensjonsmarkedet. Gjennom nær og god rådgivning syr vi sammen smidige og gode forsikrings- og pensjonsløsninger for bedrifter innen alle bransjer.

 Ved å være dynamisk, innovativ og grundig er vi sikker på å kunne finne gode forsikringsløsninger som gagner din bedrift.

Gode løsninger og betingelser gagner dere. Fornøyde kunder gagner oss.

Gagne – en profesjonell forsikringsinnkjøper

Å kjøpe rett forsikring kan være en krevende oppgave. Med et hav av vilkår, betingelser og begreper kan det ofte være vanskelig å skille de ulike forsikringsselskapene fra hverandre.

Vi i Gagne har erfaringen og markedskunnskapen som gjør at vi mestrer nettopp dette. Gjennom vår uavhengighet, kompetanse og våre gode relasjoner i markedet, er vi sikker på å kunne fremforhandle og drifte forsikringsavtaler som gagner dere.

Trygghet, avlastning og gode betingelser gagner dere.
Fornøyde kunder gagner oss.