Kompetanse og frihet til å velge det beste

Gode betingelser gagner dere. Fornøyde kunder gagner oss.

Gagne -å være til nytte

Gagne er en offensiv forsikringsmegler innen liv-, skade- og pensjonsforsikring. Vi besitter solid faglig kompetanse og inngående kunnskap om forsikrings- og pensjonsmarkedet. Gjennom nær og god rådgivning syr vi sammen smidige og gode forsikrings- og pensjonsløsninger for bedrifter innen alle bransjer.

Ved å være dynamisk, innovativ og grundig er vi sikker på å kunne finne gode forsikringsløsninger som gagner din bedrift.

Gode løsninger og betingelser gagner dere. Fornøyde kunder gagner oss.

Trygghet, avlastning og gode betingelser gagner dere.
Fornøyde kunder gagner oss.

Vi tilbyr

Å kjøpe rett forsikring kan være en krevende oppgave. Med et hav av vilkår, betingelser og begreper kan det ofte være vanskelig å skille de ulike forsikringsselskapene fra hverandre. Vi i Gagne har erfaringen og markedskunnskapen som gjør at vi mestrer nettopp dette. Gjennom vår uavhengighet, kompetanse og våre gode relasjoner i markedet, er vi sikker på å kunne fremforhandle og drifte forsikringsavtaler som gagner dere.

SKADEFORSIKRING

Forsikring er bedriftens sikkerhetnett når noe går galt. Skadeforsikring er omfattende og det er viktig å avdekke bedriftens risikoeksponering.

Gjennom behovsanalyse og rådgivning hjelper vi våre kunder å velge riktig dekning til riktig pris.

ANSVARSFORSIKRING

Riktig ansvarsforsikring kan være avgjørende for bedriftens videre eksistens, om den kan gjøres ansvarlig for skade påført tredjepart.

Gagne sikrer at dekning, vilkår og øvrige betingelser er tilpasset akkurat din virksomhet.

PERSONFORSIKRING

De ansatte er ofte bedriftens viktigste ressurs.  Vi hjelper bedrifter med å sy sammen en forsikringsløsning tilpasset de ansattes behov og bedriftens budsjett.

Vi hjelper våre kunder med informasjon til de ansatte om valgt løsning.

PENSJONSFORSIKRING

Mange opplever pensjon som komplekst og at det er vanskelig å få oversikt over dekning og ytelser. Med vår kompetanse bistår vi med rådgivning i valg av leverandør og løsning til riktig kostnad.

Vi synliggjør pensjonsordningen som ansattgode og muligheten til å påvirke egen pensjon.