Kompetanse og frihet til å velge det beste

Gode betingelser gagner dere. Fornøyde kunder gagner oss.

Gagne - å være til nytte

Gagne er en offensiv forsikringsmegler innen liv-, skade- og pensjonsforsikring. Vi besitter solid faglig kompetanse og inngående kunnskap om forsikrings- og pensjonsmarkedet. Gjennom nær og god rådgivning syr vi sammen smidige og gode forsikrings- og pensjonsløsninger for bedrifter innen alle bransjer.

Ved å være dynamisk, innovativ og grundig er vi sikker på å kunne finne gode forsikringsløsninger som gagner din bedrift.

Gode løsninger og betingelser gagner dere. Fornøyde kunder gagner oss.

Trygghet, avlastning og gode betingelser gagner dere.
Fornøyde kunder gagner oss.

Vi tilbyr

Å kjøpe rett forsikring kan være en krevende oppgave. Med et hav av vilkår, betingelser og begreper kan det ofte være vanskelig å skille de ulike forsikringsselskapene fra hverandre. Vi i Gagne har erfaringen og markedskunnskapen som gjør at vi mestrer nettopp dette. Gjennom vår uavhengighet, kompetanse og våre gode relasjoner i markedet, er vi sikker på å kunne fremforhandle og drifte forsikringsavtaler som gagner dere.

PERSONFORSIKRING

Den ansatte er bedriftens viktigste ressurs.  Vi hjelper bedrifter med å sy sammen en personforsikringspakke tilpasset bedriftens behov og budsjett.

SKADEFORSIKRING

Beskrivelse av produktet eller tjenesten skrives inn her

ANSVARSFORSIKRING

Beskrivelse av produktet eller tjenesten skrives inn her

PENSJONSFORSIKRING

Beskrivelse av produktet eller tjenesten skrives inn her